برای ثبت نام درنوجوان کارا لطفاً روی نوار کلیک کنید
0
09370261411

آزمون سنجش میزان درون‌گرا و برون‌گرایی

حتماً به این فکر کرده‌اید که در یک آزمون میزان سنجش درونگرایی و برونگرایی شرکت کنید. این تست درونگرا و برونگرایی می‌تواند پاسخی واضح از درک شخصیتتان را به شما بدهد.

فهرست مطالب

درون‌گرا یا برون‌گرا! شما جزء کدام گروهید؟

آیا زمانی که در یک جمع بزرگ قرار می‌گیرید، حس خرسندی دارید؟ آیا شما فردی هستید که در یک مهمانی خودتان را معرفی می‌کنید؟ و یا از اینکه در این نوع جمع‌ها و موقعیت‌ها قرار بگیرد و مجبور شوید که با غریبه‌ها صحبت کنید، احساس نارضایتی دارید؟ اگر دقت کرده باشید برخی از افراد زمانی که در موقعیت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند حالتی شکوفا در شخصیت آنها به چشم می‌خورد؛ به همین دلیل است که برخی مردم آنها را با شخصیت‌های برون‌گرا می‌شناسند. چندین دهه است که روانشناسان از این ویژگی شخصیتی برای درک بهتر تفاوت شخصیت‌ها استفاده می‌کنند. افرادی که شخصیت برونگرایی بالا داشته باشند تمایل دارند تا در موقعیت‌های اجتماعی احساس راحتی بیشتر داشته باشند. در مقابل آن‌ها نیز افراد درونگرا قرار دارند، که به طبع این افراد تمایل دارند دوستان و همراهان کمتری داشته باشند، اما با دوستانی که دارند، روابط قوی‌تری برقرار می‌کنند و به جای تحریک شخصیت خود با معاشرت، سعی می‌کنند تا آن را در درون خودشان آن پیدا کنند. اگر به دنبال این هستید که به ماهیت وجودی خود در حیطه درونگرا و برونگرایی پی ببرید، حتماً به این فکر کرده‌اید که در یک آزمون میزان سنجش درونگرایی و برونگرایی شرکت کنید. روش‌های متفاوتی در دنیا برای مجزا ساختن برونگرایان از درونگرایان وجود دارد؛ اما این‌که کدامیک از آزمون‌های روانشناسی درونگرایی و برونگرایی بهتر می‌تواند این موضوع را برای شما روشن کند یک نکته بسیار مهم است. در اینجا تستی را برای تعیین شخصیت شما از لحاظ درون‌گرا و یا برون‌گرایی آماده کرده‌ایم. این تست آسان درون‌گرا و یا برون‌گرایی می‌تواند پاسخی واضح از درک شخصیتتان به شما بدهد.

برون‌گرایی در مقابل درون‌گرایی

اینکه چه افرادی درونگرا و برونگرا هستند، صرفاً امری نیست که در شخصیت خود فرد نهفته باشد. این بدان معنا است که افراد با قرارگیری در شرایط و موقعیت‌های مختلف توانایی بروز رفتارهای متفاوت را از خود دارند. با توجه به این موضوع می‌توان گفت برخی از افراد برونگرا‌تر از دیگران‌اند و در درجات مختلف دسته‌بندی می‌شوند. بنابراین اگر درونگرایی و برونگرایی را از میزان تفاوت و قیاس آنها با یکدیگر تشخیص دهیم ممکن است فردی با سطح برونگرایی پایین‌تر، یک شخص درونگرا توصیف شود.

درون‌گراها هنگام معاشرت در گروه‌های کوچک و با افرادی که با آنها آشنایی قبلی دارند، احساس راحتی بیشتری می‌کنند. این افراد ممکن است تجمعات اجتماعی را تجمعاتی طاقت‌فرسا و خسته‌کننده بدانند. آن‌ها نسبت به افراد درون‌گرا ساکت‌تر، متفکر و منطقی‌تر هستند.

با توجه به مواردی که گفته شد، برخی افراد تمایل دارند در مرحله بین دو حالت درونگرایی و برونگرایی نیز قرار بگیرند. آن‌ها در شرایط خاص رفتارهای برون‌گرایانه نیز نشان می‌دهند و در مواقع دیگر به شیوه‌ای درون‌گرایانه رفتار خواهند کرد. برای توصیف این اشخاص خواص اصطلاح ambivert به معنای آدم میانه‌رو، استفاده می‌شود که در اصل حد قیاس برونگرایی و درونگرایی نامیده می‌شود. مطابق با این تعاریف ارزیابی و توصیف‌های متفاوتی در سبک‌های مختلف یادگیری این افراد به وجود می‌آید. نخستین مؤلفه ابعاد سبک یادگیری یونگ نشان می‌دهد که افراد چگونه با دنیای بیرونی تعامل دارند.

تعامل با دنیای بیرون

افراد برون‌گرا بهترین تجربه را از طریق تجربه مستقیم به دست می‌آورند، از کار گروهی لذت می‌برند و ایده‌های خود را از منابع خارجی کسب می‌کنند. شخصیت این افراد بیشتر تمایل به انجام کارهای مدیریتی و رهبری دارد. در مقابل آن‌ها فراگیران درونگرای اجتماعی قرار دارند که ترجیح می‌دهند مشکلاتشان را به تنهایی حل کنند. تمایل آنها به استفاده از طوفان فکری، تأمل شخصی و کاوش نظری است. چیزی که برای آنها بیشترین لذت را دارد مطالعه انفرادی ایده‌های انتزاعی است. اگر شما ‌هم جزو آن دسته از افراد است دید که ترجیح می‌دهید گوش کنید، تماشا کنید و یا تعامل کنید، شما نیز دارای یک شخصیت درونگرا هستید.

داستان پیدایش درون‌گرایی و برون‌گرایی

همانگونه که در مقاله تست شخصیت شناسی mbti مایزر بریگز گفتیم برونگرایی و درونگرایی توسط روانکاو سوئیسی کارل یونگ در سال ۱۹۲۱ رواج یافت. در تحقیقاتی که او انجام داد انواع روانشناسی نحوه برخورد برونگراها با محرک‌های خارجی توصیف کرد. عقیده داشت که افراد برون‌گرا انرژی خود را به دنیای بیرون یعنی افراد دیگر هدایت می‌کنند و در مقابل انتظار دارند که از چنین برخوردهایی انرژی و بازده مثبت دریافت کنند. در عین حال افراد درونگرا تلاش می‌کنند تا انرژی خود را به سمت درون خود فرو ببرند تا بتوانند فعالیت‌های انفرادی و متفکرانه خود را با تمرکز بیشتری انجام دهند.

در کنار مطالعات یونگ، روانشناس آلمانی، هانس آیزنک نیز مطالعاتی را بر روی شخصیت افراد انجام داد. او مدعی بود که برون‌گرایی یک بعد کلیدی در شخصیت هر فرد است. طبق مطالعاتی که انجام داد به این نتیجه رسید که شخصیت افراد را می‌توان با استفاده از مقیاس‌های درونگرایی و برونگرایی، از نظر عاطفی به یک حالت پایدار رساند.

امروزه اصطلاحات درونگرایی و برونگرایی دو معیار مهم برای تفاوت شخصیت افراد از یکدیگر است که برای تشخیص این دو پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی بسیاری تنظیم شده و به صورت تست سنجش میزان درونگرایی و برونگرایی آنلاین در اختیار افرا قرار گرفته است.

چرا بعضی از افراد درونگرا و بعضی دیگر برونگرا هستند؟

چه عواملی باعث می‌شود بیش از دیگران برون‌گرا و یا درون‌گرا باشد؟ آیا بسته به نوع اجتماعی شدن افراد درونگرا و یا برونگرا می‌شوند؟ و یا ویژگی برون‌گرایی و درون‌گرایی یکی از ویژگی‌های ارثی از جانب والدین است؟ تمامی این‌ها سؤالاتی است که در خصوص درونگرا بودن و یا برونگرا بودن افراد در ذهن آنها نقش می‌بندد. عوامل مختلفی در ایجاد شخصیت درون‌گرا و یا برونگرای افراد نقش دارند.

اولین عنصر می‌تواند عوامل بیولوژیکی باشد. در طی مطالعه‌ای که در سال ۱۹۵۶ توسط آیزنک بر روی دوقلوها انجام شد، او نشان داد مسائل ارثی بر ویژگی شخصیتی درونگرایی و برونگرایی افراد مؤثر است. در پی این پدیده اگر میزان تأثیرپذیری افراد برونگرا کاهش یابد آنها به دنبال تحریک‌هایی از محیط پیرامون خود می‌روند و این در حالی است میزان تحریک‌پذیری خارجی در افراد درونگرا کاهش می‌یابد.

یکی دیگر از عوامل مؤثر محیطی در رشد شخصیت برون‌گرایی و درون‌گرایی افراد محل پرورش آنها است. طبق این عامل زمانی که کودکان رابطه ایمن‌تری با مادر خود داشته باشند، سطح برونگرایی بالاترین نسبت به کسانی که انواع دلبستگی دیگری را با آنها دارند از خود نشان می‌دهند.

ویژگی آزمون سنجش میزان درون‌گرایی و برونگرایی

در آزمون سنجش میزان درونگرایی و برونگرایی پرسشنامه در نظر گرفته شده است که با پاسخ‌گویی به پرسش‌های آن، نمره‌ای را دریافت می‌کنید. چنانچه این نمره از حد متوسطه مد نظر بالاتر باشد، شما در دسته افراد برونگرا قرار خواهید گرفت و به این معناست که شما برای اداره امور زندگیتان به محرک‌ها و انگیزه‌های قوی‌تری نیاز خواهید داشت. همچنین در انجام فعالیت‌های عملی بسیار سریع و منحصر به فرد خواهید بود اما میزان اعتمادی که به خودتان دارید، کم است!

در مقابل چنانچه نمره اکتسابی شما از میانگین مد نظر کمتر باشد در دسته افراد درون‌گرا قرار خواهید گرفت. به این ترتیب اعتمادتان به شخص خودتان در درجه بالاتری است و دیدگاهتان بیشتر درونی و ذهنی خواهد بود. شما از اینکه بیشتر زمان خود را صرف مطالعه و تنهایی کنید، لذت می‌برید و به این ترتیب تمایل کمتری به معاشرت با دیگران دارید.

لطفاً صادقانه جواب بده

برای داشتن بهترین نتایج از آزمون سنجش میزان درونگرا و برونگرایی، آنطور که فکر در مورد خودتان می‌کنید نباید پاسخ دهید. سعی کنید پاسخی را انتخاب کنید که بیشتر برای شما صادق است نه چیزی که دوست دارید باشد! هرچند که در مورد برخی سؤالات، ممکن است برای انتخاب گزینه مناسب به مشکل بر بخورید و این اصلاً خوب نیست! اما پیشنهاد ما این است زمانی که برای پاسخ دادن شک می‌کنید، گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشتر به آن علاقه دارید و اگر واقعاً گیج شدید، از یکی از نزدیکان خود بخواهید که در این باره با شما صحبت کند.

آزمون سنجش میزان درون‌گرا و برون‌گرایی

پرسش و پاسخ

درواقع برون‌گرایی و درون‌گرایی به جایی اطلاق می‌شود که افراد از آنجا انرژی دریافت می‌کنند. برون‌گراها با معاشرت در گروه‌های بزرگتر و داشتن دوستان زیاد به جای چند دوست صمیمی، انرژی می‌گیرند، در حالی که افراد درون‌گرا با گذراندن اوقات تنها یا با گروه کوچکتر از دوستان انرژی می‌گیرند و این می‌تواند تفاوت فاحش میان درونگرایی و برونگرایی باشد.

صحبت کردن چیزی نیست که افراد درونگرا دوست دارند در طولانی مدت انجام دهند. آن‌ها ترجیح می‌دهند بیشتر گوش دهند و با تکان داد سر در بحث شرکت کنند. اما اگر او در مورد مسائل صحبت می‌کند، این یک نشانه عالی است که فرد درون‌گرای مقابلتان به شما علاقه‌مند ‌است!

درواقع، برخی از تیپ‌های شخصیتی درون‌گرا دارای مهارت‌های اجتماعی عالی هستند و روابط غنی ایجاد می‌کنند. آن‌ها فقط ترجیح می‌دهند انرژی زیادی را برای تعاملات اجتماعی صرف نکنند یا فقط زمان بیشتری را برای استراحت و دریافت انرژی در تنهایی صرف کنند. به نحوی که آن‌ها می‌توانند مانند افراد برون‌گرا خود را با محیط پیرامون و انواع محیط‌های کاری وفق دهند!

دیدگاه کاربران
 • محمد ذاکری 10 اردیبهشت 1401

  سلام و عرض ادب. آیا تنها یک تیپ از افراد درونگرا وجود دارد؟

  • آواتار
   مدیر واحد دیجیتال مارکتینگ 10 اردیبهشت 1401

   سلام و وقت بخیر دوست عزیز. با توجه به تحقیقات روانشناسان و مشاوران در حال حاضر چهار نوع تیپ شخصیتی از درونگرایان وجود دارد که به ترتیب اجتماعی، متفکر، مضطرب و خویشتن‌دار هستند که طبق نظر آنها بسیاری از افراد درون‌گرا ترکیبی از هر چهار نوع هستند، نه اینکه یک نوع را در وجود خود داشته باشند.

 • لیلا حاتمی 10 اردیبهشت 1401

  سلام روز بخیر. ببخشید افراد درونگرا بیشتر موفق هستند یا افراد برون‌گرا؟

  • آواتار
   مدیر واحد دیجیتال مارکتینگ 10 اردیبهشت 1401

   سلام سپاسگزارم. این پرسش که آیا افراد درون‌گرا موفق‌تر هستند یا برونگرا پاسخ دقیقی ندارد. زیرا هم افراد درون‌گرا و هم افراد برون‌گرا موفق هستند و هیچ‌کس با یک درون‌گرایی محض یا یک برون‌گرایی محض موفق به انجام کارهای بزرگ نشده است. با این وجود می‌بینیم که ثروتمندترین افراد؛ شخصیت درون‌گراییشان نسبت به برونگرای آنها در رتبه بالاتری قرار دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 1 =