0
09370261411

قبل از ترک شغل خود برای تشکیل یک شرکت نوپا چه‌کاری باید انجام ‌دهید؟

قبل از ترک شغل خود برای تشکیل یک شرکت نوپا چه‌کاری باید انجام ‌دهید؟

قبل از ترک شغل خود برای تشکیل یک شرکت نوپا چه‌کاری باید انجام دهید؟
کارهای مختلفی وجود‌ دارد که بنیان‌گذار یک شرکت نوپا قبل از ترک کار خود باید انجام‌ دهد.
1. بررسی کلیه توافقات با کارفرمای فعلی خود!
بسیاری از کارمندان ممکن است توافق‌نامه اختراعات و اطلاعات محرمانه و همچنین اسناد دیگری مانند برگه سهام را امضا کنند. بسته به شرایط شرکت و کارمند، اسناد دیگری مانند توافق‌نامه استخدام، شرح وظایف کارمند، تضاد منافع طرفین یا توافق‌نامه پایان کار نیز وجود دارند. این اسناد و مدارک باید با دقت بازنگری شوند تا در آینده مانع راه‌اندازی شرکت نوپا نشوند. به‌طور مثال بخش‌های غیر رقابتی این مقررات به شرطی قابل اجرا خواهند بود که کارمندان به‌درستی سرجای خود قرار گرفته باشند.
بازنگری اسناد توافقنامه‌ها در موارد زیر مهم است.
• توافق اصل محرمانگی: تمامی شرکت‌های فناوری، کارمندان را مجبور به امضای قرارداد محرمانه می‌کنند که از استفاده یا افشای اطلاعات محرمانه کارفرمایان جلوگیری می‌کند، مگر به نفع کارفرما! رعایت این مقررات محرمانه وابسته به زمان نیست و شاید شما تا همیشه پایبند به آن قوانین باشید. در‌هر‌صورت، اکثر ایالت‌ها بدون توجه به اینکه کارمند توافق محرمانگی را امضا کرده است یا خیر، منع سوءاستفاده از اسرار تجاری را به‌عنوان یک قانون بیان می‌کنند. بنابراین، موسس یک شرکت نوپا باید مطمئن شود که از اطلاعات محرمانه کارفرمای سابق در ارتباط با شرکت جدید استفاده نمی‌کند.
• توافق واگذاری اختراع: علاوه‌ بر ‌این، کلیه شرکت‌های فناوری، کارکنان را ملزم به واگذاری امتیاز اختراعات ایجاد‌شده به کارفرما می‌کنند.
یک بند نمونه برای واگذاری امتیازات:
من چنانچه اسناد شرکت را افشا کنم تمامی مسئولیت را و حقوق و منافع شرکت برای دفاع از خودش را می‌پذیرم و بدین‌وسیله تمامی حقوقم را به شرکت واگذار می‌کنم. می‌پذیرم سود و عنوانم از همه اختراعات، آثار تألیف شده‌ام، تغییرات، پیشرفت‌ها، طرح‌ها، اکتشافات، ایده‌ها، علائم تجاری اعم از ثبت اختراع، حق چاپ و یا قوانین مشابه، همگی را از دست بدهم.
• توافق بهره‌مندی از اختراع: حتی اگر یک کارفرما نیازی به تعیین تکلیف اختراع پس از خاتمه نداشته، برخی از کارفرمایان مقرراتی را در اسناد استاندارد درج می‌کنند که به کارمند بیان می‌کند تا اختراعات ثبت‌شده را برای مدت معینی پس از پایان کار، فاش نکند. این کار متداولی نیست و در صورت ضرورت برای حمایت از منافع تجاری شرکت قابل اجراست.
• توافق عدم رقابت (عدم فعالیت در شرکت جدید): در بسیاری از ایالت‌ها شرایط غیر‌رقابتی در صورتی قابل اجراست که از‌نظر وسعت و مدت‌زمان راه‌اندازی مناسب باشند. با‌این‌حال به‌طور‌کلی شرایط غیر‌رقابتی، به‌جز موارد محدود، از‌جمله فروش تجارت، در کالیفرنیا قابل اجرا نیست. بنابراین، اکثر شرکت‌های نوپا واقع در کالیفرنیا در اسناد جذب کارمند خود مقررات غیرقابل رقابت را ندارند.
یک بند نمونه از مقررات غیرقابل رقابت:
در طول مدت همکاری من با شرکت و به مدت بیست‌وچهار ماه پس از خاتمه روابط کاری‌ام شرایط توافق‌نامه استخدام من پس از آن “دوره عدم فعالیت”، توسط شرکت قابل پیگیری است که من به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای خودم یا شخص ثالثی فعالیت جدیدی، بدون رضایت کتبی از طرف شرکت قبلی شروع نخواهم‌کرد.
موسس شرکت نوپا نیاز به بررسی دقیق در تعریف رقابت تجاری و دوره زمانی عدم رقابت ‌دارد.
• عدم درخواست همکاری کارفرما و مشتریان: برخی از قوانین استخدامی شامل منع درخواست همکاری بین مشتری و فروشندگان می‌شود. در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا که این مقررات عموماً قابل اجرا نیستند، شرایط مربوط به عدم همکاری مشتری و فروشندگان محدودیتی در تجارت تلقی می‌شود و قابل اجرا نیستند.
یک بند نمونه عدم همکاری مشتری و فروشندگان:
من تایید ‌می‌کنم که به مدت 12‌ماه پس از خاتمه رابطه کاری‌ام با شرکت، مستقیم یا غیرمستقیم درخواست همکاری با مشتریان شرکت نخواهم ‌داشت.
• عدم شکایت از کارفرما: اکثر شرکت‌های فن‌آوری کارمندان را ملزم می‌کنند از وکالت کارمندان برای مدت مشخص مانند یک سال پس از پایان کار خودداری کنند. بنابراین، شرکت‌های نوپایی که قصد استخدام همکاران سابق خود را دارند، باید دقت کنند در محدوده اقدامات مجاز در این بند حرکت کنند. لطفاً به خاطر داشته باشید كه كاركنان اصلی شركت ممكن‌است مشمول تعهدات اعتباری شركت باشند و ممكن‌است در‌صورت عدم توافق‌نامه كتبی، ادعای نقض تعهد وفاداری، تقلب و دخالت عمدی در قرارداد را نیز داشته باشند.
یک بند نمونه برای کارمندان غیرمجاز:
من تایید می‌کنم که به مدت 12‌ماه پس از خاتمه روابط کاری‌ام با شرکت، مستقیماً یا غیر‌مستقیم هیچ‌یک از کارمندان را برای ترک شغلشان و یا استخدام در شرکت دیگری تشویق نخواهم‌کرد.
• عدم داشتن شغل فرعی: برخی از اسناد و مدارک استخدامی حاوی مفاد واضح هستند که مانع انجام فعالیت‌های تجاری آن‌ها به غیر از کارفرمای خود می‌شود، حتی اگر یک شغل ساعتی باشد. این ممکن است فعالیت‌های قبل از استعفا را محدود کند.
یک بند نمونه مربوط به این توافق:
من تایید می‌کنم که در طول مدت اشتغال در این شرکت، هیچ شغلی، مشاوره یا تعهدی را با شرکت دیگری بر عهده نمی‌گیرم و همچنین در فعالیت‌های دیگری که با تعهدات من نسبت به شرکت منافات داشته باشد مشارکت نمی‌کنم.
برخی از شرکت‌ها ممکن است مقرراتی داشته باشند که فعالیت‌های خارجی را محدود کند، خواه مرتبط یا غیر مرتبط با تجارت کارفرما!

• عدم تداخل سهامداری و مالکیت: برخی از سیاست‌های متضاد منافع شرکت مانع از سرمایه‌گذاری کارمندان در شرکتی که در آن مشغول به کارند و یا در سایر شرکت‌ها می‌شود. این ممکن است شرایط قبل از استعفا یک شرکت جدید را محدود کند.

2. موارد زیر به‌طور بالقوه شرایط قابل مصالحه‌ای است که باید از آن‌ها اجتناب کرد:

• سرمایه‌گذاری و یا نگه‌داشتن مدیریت خارج از کشور، ممکن است در تأمین‌کنندگان، مشتریان، یا شرکت‌های رقیب، از جمله گمانه‌زنی‌های مالی، به هر شکلی در تصمیم یا دوره عملکرد شرکت تأثیر بگذارد.
• اطلاعات محرمانه را برگردانید بیشتر موافقت‌نامه‌های مربوط به اشتغال، کارکنان را ملزم می‌کند که کلیه دارایی شرکت را به کارفرما برگردانند.
• فعالیت‌های قبل از استعفا را محدود کنید مالکیت معنوی مربوط به کارفرما یا استفاده از زمان و منابع آن می‌تواند به دلیل بندهای حق اختراع در اسناد کارمندان مشکل‌ساز باشد. کارمندان باید در ارتباط با شرکت نوپا خود، از استفاده از تجهیزات (از جمله لپ‌تاپ‌های ارائه‌شده توسط کارفرما)، زمان، دانش و سایر منابع کارفرمای خود خودداری کنند. علاوه ‌بر ‌این، هیچ‌یک از همکاران نباید قبل از استعفا، برای پیوستن به شرکت جدید دعوت شوند.
با‌این‌حال، برخی از برنامه‌ریزی‌های قبل از استعفا تا حدی مجاز است. به طور‌کلی، توصیف مفاهیم کلی برای یک شرکت جدید که از ایجاد مالکیت معنوی و ملاقات با سرمایه‌گذاران بالقوه کاسته می‌شود، مشمول محدودیت‌های بالقوه قراردادی است که در بالا توضیح داده شده مجاز است. برای جلوگیری از هرگونه استنباطی که IP قبلاً ایجاد شده است باید ارائه‌های سرمایه‌گذار با دقت تهیه شود. درج شركت قبل از استعفا نيز احتمالاً مشمول همان محدودیت‌های بالقوه قراردادي است، با توجه به اينكه ممكن است در دعاوي بعدي حقايق خاصي به نظر برسد.

به خاطر داشته باشید که کارمندان کلیدی، ممکن است در توافق کتبی بند وفاداری به شرکت را امضا کرده باشند. این بند کارکنان را از انجام هر کاری برای صدمه زدن به کارفرما منع می‌کند، مانند رقابت با کارفرما یا غصب فرصت‌های کاری کارفرما.

• برای مصاحبه خروج از کارتان آماده شوید بسیاری از اسناد کارکنان را ملزم به مصاحبه در مورد خروجشان می‌کنند. بنیان‌گذاران احتمالی یک شرکت نوپا در‌صورتی‌که در مورد برنامه‌هایشان از آن‌ها سؤال شود نباید در مصاحبه خروج شرکت کنند؛ در‌حالی‌که هیچ تعهد خاصی برای گفتن حقیقت وجود ندارد. اگر بنیان‌گذار بالقوه قصد راه‌اندازی یک شرکت رقیب را دارد، کارفرمای سابق می‌تواند در صورت موفقیت از آن بیاموزد.

همچنین کارمندان در حال عزیمت باید آماده باشند تا به کارفرمایان قبلی خود که تمام اطلاعات و مطالب شرکت را بازگردانده، کتبی ارائه دهند و به تعهدات محرمانه بودن خود ادامه دهند.

• با شرایط خوب بروید بعضی‌اوقات دعاوی فقط به این دلیل بوجود می‌آید که رئیس سابق یک کارمند مخالف رفتن او بوده است. کارفرما می‌تواند یک سرمایه‌گذار، مشتری یا تأمین‌کننده بالقوه برای شرکت نوپا شما باشد، حفظ شرایط مناسب با کارفرمای سابقتان ممکن است برای شما مفید باشد.

• گزینه‌ها و مزایای سهام را فراموش نکنید اکثر گزینه‌های سهام ظرف 90‌روز از آخرین روز کاریتان منقضی می‌شوند. حتی در بعضی موارد کمتر از 90‌روز است. اگر می‌خواهید از سهام شرکت فعلی خود استفاده کنید، باید شرایط استفاده از آن را در بازه زمانی مورد‌نظر داشته باشید. البته استفاده از گزینه بورس باعث می‌شود تا کارمند مبلغی را برای گزینه‌ها بپردازد و در برخی موارد ممکن است قیمت جمع‌آوری‌شده قابل‌توجه باشد. علاوه ‌بر‌ این، کارکنان باید اطمینان حاصل کنند که آن‌ها بیمه خود و نحوه انتقال آن را به همراه سایر مزایا خواهند داشت.

• با یک وکیل مشورت کنید بسیاری از موارد که در بالا گفته‌شده كاملاً شیادانه هستند و توصیه می‌کنم سراغ یک وکیل شایسته بروید. علاوه ‌بر ‌این، در صورت وجود مشکلات احتمالی در مورد مالکیت معنوی با کارفرمایان سابق، مشاوره با وکیل بسیار مهم است. در حقیقت، وکیل عمومی شرکت شخص مناسبی برای برخورد با شرایطی که ممکن است اختلاف IP داشته باشد، نیست. مسائل مربوط به IP در ‌زمینه تأمین اعتبار سرمایه‌گذاری در آینده یا فروش شرکت، با احتیاط فراوان ظاهر می‌شود، بنابراین اطمینان از اینكه از همان ابتدا كارها به درستی انجام می‌شود، بسیار مهم است.

تهیه و ترجمه توسط سرکار خانم مژده مستوفی، تیم اصفهان پلاس

What do you need to do before you quit your job to form a startup company?

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − چهار =