0
03134452700
لیست مطالب
Aiandesazi

دوره های آینده سازی ۱ (کارآفرینی برفی ۲۰۲۰)

توضیحات 💰 دوره های آینده سازی 1 💰 ❄☃❄ کارآفرینی برفی ۲۰۲۰ ❄☃❄ 🎓مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان با همکاری موسسه آموزشی آروند برگزار میکند 🔖همراه با ارائه مدرک معتبر و مشترک بین دانشگاه اصفهان و سازمان فنی و حرفه ای کشور ...