برای ثبت نام درنوجوان کارا لطفاً روی نوار کلیک کنید
0
09370261411
محتوای چند رسانه ای ها

کلیپ های کارآفرینی

کلیپ های کارآفرینی  کارآفرینی و کسب و کار به روایت سینما تصویر خلاقیت و موفقیت در سینمای جهان آشنایی با زندگی کارآفرینان بزرگ در قاب سینما فیلم کارآموز فیلم روزهای نارنجی فیلم joy .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} فیلم ...