محتوای داستان های کارآفرینان موفق
داستان کارآفرینان برتر در حوزه تولید محصولات ارگانیک

داستان کارآفرینان برتر در حوزه تولید محصولات ارگانیک

داستان کارآفرینی آقای صمد خبوشانی و همسرشان لیلا عشوریان ،کارآفرینان برتر در حوزه تولید محصولات ارگانیک از رسانه خانه جوان شهرداری اصفهان نقل می شود حتماً توصیه به خواندن مقاله ... داریم. مثل صبح‌های دیگر هفته به درخت نارون نبش ...
داستان کارآفرینی نرگس هادیان،کارآفرین برتر در حوزه پرورش گل و گیاه

داستان کارآفرینی نرگس هادیان،کارآفرین برتر در حوزه پرورش گل و گیاه

داستان کارآفرینی نرگس هادیان،کارآفرین برتر در حوزه پرورش گل و گیاه از رسانه خانه جوان شهرداری اصفهان نقل می شود حتماً توصیه به خواندن مقاله ... داریم. همیشه در پس ذهنم صدای کوبیدن گلدان‌ها به لبه ایوان تکرار می‌شود. درست ...