برای ثبت نام درنوجوان کارا لطفاً روی نوار کلیک کنید
0
09370261411

توافق نامه جهت عقد همکاری با مجری

توافق نامه همکاری ارایه خدمات آموزشی

(برگزاری کارگاه یا دوره آموزشی)

ماده 1: طرفین توافق نامه                      

توافق نامه حاضر در تاریخ –/–/—- فیما‌بین؛

طرف اول (کارفرما ): خانه جوان شهرداری اصفهان به شناسه ملی 14000299763  به نشانی میدان قدس، ابتداي خیابان لاله، جنب پارك باقوشخانه، خانه جوان و شماره تماس 3134452700

طرف دوم (مجری) :آقای/سرکار خانم ——————- نماینده شرکت——————- (————) به شماره ثبت ———- و شماره شناسه ملی —————- به نشانی ……………………و شماره تماس ——————- و آدرس سایت ———-منعقد گردید و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن هستند.

ماده 2: موضوع توافق نامه

برگزاری دوره آموزشی ……………………………. به صورت تولید محتوای آنلاین / آفلاین

ماده 3: محل اجرای توافق نامه

سایت توان 7 خانه جوان شهرداری اصفهان و سایت پیمانکار و سایت های وابسته به شهرداری

ماده 4: مبلغ توافق نامه

حق الزحمه طرف توافق نامه بابت اجرای کل موضوع توافق نامه و بر اساس میزان زمان حق التدریس به عهده مجری می باشد.

د- مدت توافق نامه

مدت اعتبار توافق نامه حاضر به مدت یک سال از تاریخ امضای توافق نامه حاضر است. در صورتی که حساب کاربری مسدود نگردد و کارفرما با مجری به صورت یک طرفه قطع هم کاری نکند، توافق نامه به صورت خودکار به صورت یک ساله تمدید خواهد شد.

ماده5: قوه قاهره (فورس ماژور)

در صورتی که حوادث غیر مترقبه و خارج از حیطه اقتدار و اختیار بر هر یک از طرفین توافق نامه حاکم گردد و موجب بروز هر گونه تاخیر در اجرای مفاد توافق نامه شود تا زمان رفع شرایط فوق توافق نامه به حالت تعلیق در آمده و مسئولیتی از این جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.

 ماده 6: تعهدات کارفرما

6-1- کارفرما مکلف است با برنامه ریزی مناسب در امر برگزاری دوره ها همکاری نماید .
6-2- تایید صلاحیت مدرسین مورد تایید شهرداری یا دارای گواهی صلاحیت از حراست سازمان برعهده کارفرما می باشد.
6-3- تامین محل و امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.
6-4-تکمیل فرم نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان، تامین نرم افزار های آموزشی دوره بر عهده کارفرما می باشد.
6-5- پس از تکمیل دوره کارفرما متعهد می شود دوره تدوین شده را به مجری جهت انتشار در سایت رسمی اعلامی ارسال نماید.
6-6-کلیه حقوق، مالکیت و منافع سامانه توان 7 در مالکیت انحصاری کارفرما است.
6-7- کارفرما به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده و تشویق مجری متعهد می شود یک کد تخفیف برای استفاده مجری در سامانه توان 7 ایجاد نماید تا مجری بتواند از سایر محتوان توان 7 هم استفاده نماید.

ماده7: تعهدات مجری

7-1-صدور گواهی یا کارنامه در پایان دوره آموزشی حداکثر تا یک ماه پس از احراز قبولی بر عهده مجری می باشد.
7-2-مجری می بایست یک هفته قبل از آموزش شناسنامه دوره آموزشی را تکمیل و به کارفرما تحویل دهد تا موارد توسط شورای نظارت کارفرما تایید شود.
7-3-مجری فایل جزوات و پاورپوینت درس پرزنت شده را دو روز قبل از اجرا در اختیار کارفرما قرار دهد.
7-4-مجری در ساعات هماهنگ شده با کارفرما برای ضبط دوره اقدام نماید و ضبط محتوا را بدون اشتباه ادامه دهد، بدیهی است در صورتی که مدرس نتواند در زمان ضبط حاضر شود و یا محتوای ضبط شده مطابق استاندارد و توافق صورت گرفته با کارفرما نباشد مجری موظف به ضبط دوره با هزینه خود با رعایت اصول توافق شده می باشد.
7-5-رعایت شئونات اسلامی و عرف داخلی مرکز آموزش از سوی عوامل و کارگزاران اعزامی از طرف مدرس الزامی است و مسئولیت آن به عهده مجری می باشد.
7-6-مجری حق انتشار محتوای تولید شده خام و یا تدوین شده با در نظر نگرفتن معرفی کارفرما به عنوان برگزار کننده دوره را نداشته و در صورت مشاهده خسارت احتمالی بررسی و موظف به پرداخت خسارت وارده به کارفرما مطابق بند 12 می باشد.
7-7- مجری حق انتشار محتوای تولید شده در سایر سایت ها، تغییر قیمت فروش دوره ها بدون هماهنگی با کارفرما را نداشته و در صورت مشاهده خسارت احتمالی بررسی و موظف به پرداخت خسارت وارده به کارفرما مطابق بند 12 می باشد.
7-8- مجری متعهد می شود توافقنامه انتشار محتوا در توان 7 را از مدرس خود گرفته و هرگونه ادعای مالکیت دوره توسط مجری یا مدرس ملقی و متعلق به کارفرما می‌باشد.
7-9-مجری موظف است اطلاعات مربوط به مدرسان خود اعم از نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره مدرس، ایمیل و آدرس را در اختیار کارفرما دهد.
7-10-مجری می‌پذیرد صرفاً استفاده‌کننده پلتفرم است و لذا هیچ‌گونه رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت و نظایر آن با  کارفرما را ندارد و بدین سبب نمی‌تواند مدعی حقی گردد.

7-11- مجری موظف به ارائه گزارش بعد از اتمام دوره به کارفرما می باشد و در شرایطی که دوره به صورت آنلاین یا حضوری برگزار گردد گزارش همراه با مستندات مربوطه به کارفرما می بایست تحویل گردد.

7-12-هر گونه تبلیغات یا اطلاع رسانی جهت برگزاری دوره های مذکور فقط با ذکر عنوان نام کارفرما مجاز می باشد.

7-13- مجری موظف است هر گون فعالیتی که در خصوص این دوره به منظور پشتیبانی دوره انجام می دهد را به صورت گزارش مکتوب به همراه مستندات براای کارفرما ارسال کند.

7-14-تامین محل اقامت اساتید دعوت شده از سایر شهرها بر عهده مجری می باشد.

7-15-مجری موظف به اعلام رعایت قوانین مدرس در سایت توان 7 به مدرسین خود می باشد و هرگونه تخطی از قوانین مذکور منجر به فسخ قرار داد می شود.
7-16- مجری متعهد می شود به منظور تشویق حقوق مصرف کننده یک کد تخفیف برای مخاطبین سامانه توان 7 ایجاد نماید تا مخاطبین بتوانند با این کد تخفیف از سایر مزایای مجری هم بهره مند شوند.

ماده 8: تضمین انجام تعهدات

به منظور تضمین انجام تعهدات و جبران خسارات احتمالی مجری یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان 10% مبلغ کل توافق نامه در هنگام امضاء توافق نامه به طرف اول تسلیم نمود که چنانچه مفاد توافق نامه بنا به تشخیص کمیته ناظر عالیه موضوع ماده (11) این توافق نامه بطور کامل اجرا نشود و یا طرف دوم در انجام تعهدات اهمال نماید و موجبات عدم اجرا یا تأخیر در اجرای توافق نامه را فراهم کند، طرف اول حق دارد نسبت به وصول و ضبط آن به نفع دولت اقدام نماید، در غیر اینصورت در پایان مدت توافق نامه در صورت انجام موضوع توافق نامه بطور کامل و ارائه تسویه حسابهای لازم، به مجری عودت خواهد گردید.

ماده 9: رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف

9-1- رسیدگی به تخلفات طرفین و حل اختلاف فی مابین براساس ماده 12 همین توافق نامه خواهد بود.

تبصره 1: مجری ملزم است که تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب این توافق نامه به عهده دارد اجرا نماید.

تبصره 2: از طرف کارفرما نماینده شورا جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع توافق نامه تحت عنوان «ناظر توافق نامه» تعیین می شود که فرد مذکور از طرف کارفرما بر کلیه امور توافق نامه نظارت داشته و تایید حسن انجام کار مدرس موکول به تأیید فرد مذکور خواهد بود.

9-2-هرگونه تبلیغ و یا لینک دادن به سایت‌های دیگر در دوره تولید شده توسط مجری تخلف بوده و دوره توقف فروش خواهد شد. همچنین در صورت تکرار چنین مواردی تولیدکننده محتوا جریمه نقدی خواهد شد. تصمیم‌گیری در رابطه با میزان جریمه به صلاحدید کارفرما خواهد بود.

9-3-در صورتی که به هر سبب توافق نامه فسخ گردد و یا امتیاز انتشار آن دوره آموزشی از مجری سلب گردد، کارفرما می‌تواند به صلاحدید خود به جای استفاده از حق موصوف مجری جدیدی را جایگزین مجری قبلی برای فروش دوره‌های آموزشی تولیدکننده محتوا و پشتیبانی دوره‌های فروخته شده توسط مجری نماید، در این صورت مجری اول حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط می‌نماید.

ماده 10: اصلاح توافق نامه

اصلاح توافق نامه منوط به توافق کتبی طرفین خواهد بود.

ماده 11: قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین

سایر شرایط و مواردی که در این توافق نامه پیش بینی نگردیده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به توافق نامه های دولتی و قوانین جاری مملکت بوده و این احکام برای طرفین لازم الاتباع خواهند بود.

ماده 12: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد توافق نامه یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داوری سازمان تفریحی فرهنگی شهرداری اصفهان قابل حل و فصل است. رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

 ماده 13: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این توافق نامه در 13 ماده در تاریخ ………………… تنظیم گردید که ثبت نام مجری در سایت به منزله اطلاع کامل از مفاد آن و به معنای امضای طرفین می باشد .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + 2 =