0
09370261411
محتوای رویدادهای خانه جوان

ثبت نام رویداد نوجوان کار 2

نشست هفتم سینما به توان هفت میزبان شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد تاریخ ۲۹ شهریور

نشست هفتم سینما به توان هفت

نشست ششم سینما به توان هفت میزبان فضای کار اشتراکی مکعب تاریخ ۲۲ شهریور

نشست ششم سینما به توان هفت

نشست پنجم‌ سینما به توان هفت میزبان مرکز نوآوری هاب اصفهان تاریخ ۸ شهریور

نشست پنجم سینما به توان هفت

نشست چهارم سینما به توان هفت میزبان شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان تاریخ ۲۵ مرداد

نشست چهارم سینما به توان هفت

نشست سوم سینما به توان هفت میزبان شتابدهنده پویتک تاریخ ۴ مرداد

نشست سوم سینما به توان هفت

نشست سوم سینما به توان هفت به میزبانی شتابندهنده پویتک در تاریخ 4 مرداد برگزار خواهد شد. که شما با استفاده از صفحه فرم ثبت نامی که در اختیراتان قرار گرفته است می توانید مشخصات خواسته شده را در فیلد ...
فرم دوم عنوانش : نشست دوم سینما به توان هفت میزبان اتاق بین المللی جوانان تاریخ ۲۸ تیر

نشست دوم سینما به توان هفت

نشست اول سینما به توان هفت میزبان دانشگاه علمی کاربردی عتیق تاریخ ۱۴ تیر

نشست اول سینما به توان هفت

معرفی رویداد محله کارآ

معرفی رویداد محله کارآ

گزارش افتتاحیه https://tavan7.ir/wp-content/uploads/2022/02/کلیپ-افتتاحیه.mp4افتتاحیه رویداد محله کارآ در روز دوشنبه 11 بهمن ماه در هنرسرای خورشید برگزار شد. رویداد محله کارآ، رویدادی با هدف توانمندسازی بانوان برای راه اندازی مشاغل خانگی میباشد. در این رویداد افراد یاد میگیرند که چگونه در ...
1 2