محتوای رویدادهای خانه جوان

نشست چهارم سینما به توان هفت

نشست سوم سینما به توان هفت

نشست سوم سینما به توان هفت به میزبانی شتابندهنده پویتک در تاریخ 4 مرداد برگزار خواهد شد. که شما با استفاده از صفحه فرم ثبت نامی که در اختیراتان قرار گرفته است می توانید مشخصات خواسته شده را در فیلد ...

نشست دوم سینما به توان هفت

نشست اول سینما به توان هفت

معرفی رویداد محله کارآ

معرفی رویداد محله کارآ

گزارش افتتاحیه https://tavan7.ir/wp-content/uploads/2022/02/کلیپ-افتتاحیه.mp4افتتاحیه رویداد محله کارآ در روز دوشنبه 11 بهمن ماه در هنرسرای خورشید برگزار شد. رویداد محله کارآ، رویدادی با هدف توانمندسازی بانوان برای راه اندازی مشاغل خانگی میباشد. در این رویداد افراد یاد میگیرند که چگونه در ...

رویداد نوجوان کارا

هدف از برگزاری رویداد نوجوان کارا این رویداد با هم‌فکری رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی، مسئول خانه جوان، مسئول خانه نوجوان و مدیرعامل مرکز نوآفرینان امین آغاز به کار کرد. هدف تمام این افراد این بوده است که ...