برای ثبت نام درنوجوان کارا لطفاً روی نوار کلیک کنید
0
09370261411
محتوای رویدادهای کارآفرینی

فرم ثبت نام کارگاه مخترعین جوان

فرم ثبت نام محله کارا

رویداد کارآفرینی

ثبت نام رویداد پاتوق کارآفرینی

دوره آموزشی آنلاین توسعه مهارت‌های منتورینگ

دوره آموزشی آنلاین توسعه مهارت‌های منتورینگ ثبت نام https://www.youtube.com/watch?v=kB4U67tiQLA اهداف منتورینگ امکان توسعه مهارت‌های اساسی و ارزش‌های کلیدی به صورت جامع وکلان کمک به مخاطب که نگرانی های روزمره را برطرف کرده وپیدا کردن بهترین راه حل ممکن بهبود و ...
دوره آموزشی آنلاین کلیک (مدیریت حرفه‌ای دیجیتال)

دوره آموزشی آنلاین کلیک (مدیریت حرفه‌ای دیجیتال)

دوره آموزشی آنلاین کلیک (مدیریت حرفه‌ای دیجیتال) ثبت نام https://www.youtube.com/watch?v=kB4U67tiQLA گواهینامه دوره گواهینامه حضور دیجیتالی مدرسین دوره مهرداد رشیدی: مسئول واحد دیجیتال شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهانمحمد رضا شیخ بهایی: مدیر عامل آژانس دیجیتال مارکتینگ آوا تاجمحبوبه زارعی: نویسنده، ...

بزرگترین وبینار بین‌المللی کوچینگ کسب و کار

بزرگترین وبینار بین‌المللی کوچینگ کسب و کار ثبت نام https://www.youtube.com/watch?v=kB4U67tiQLA گواهینامه دوره گواهینامه حضور دیجیتالی مدرسین دوره مسیح جوادی: بنیانگذار مرکز بیزینس کوچینگ ایرانیاسر متحدین: تدوینگر استاندارد ملی آموزش کوچینگ کاوه وزیری: کوچ، منتور و مدرس مهارتهای کوچینگ تاریخ برگزاری ...

فرم پرداخت برای رویداد نوجوان کارا

1 2