0
09370261411
محتوای آزمون های روانشناسی

تست نیمکره

همه چیز درباره‌ی آزمون میزان انگیزه برای مدیریت

همه چیز درباره‌ی آزمون میزان انگیزه برای مدیریت

همه چیز درباره‌ی آزمون میزان انگیزه برای مدیریت آزمون میزان انگیزه برای مدیریت چیست؟ اکثر افراد متخصص در حوزه مدیریت، توانایی هدایت و تحت سرپرستی قرار دادن نیروی انسانی سازمان را از مهمترین رموز یک مدیریت موفق می‌دانند. ایجاد یک ...
تست شخصیت شناسی دیسک

تست دیسک چیست و چه تیپ شخصیت‌هایی را نمایان می‌کند؟

تست دیسک (DISC TEST) تست دیسک یا آزمون دیسک، آزمون شخصیت شناسی است که جدیداً توسط شرکت ها و سازمان‌های مختلف به منظور جذب نیرو در مراحل استخدام از آن استفاده می‌شود. حتی بسیاری از سازمان‌ها برای شناخت نیروهایی که قبلا ...

تست استعدادیابی هالند