0
09370261411
محتوای افتتاح چهار محصول فناورنه در پارک علم و فناوری اصفهان

چهار محصول فناورانه در پارک علم و فناوری اصفهان رونمایی شد

چهار محصول فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ... چهار محصول فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور محمدجواد آذری ...