0
09370261411
محتوای بستر جامع شاتوت در سازمان فاوا تهران

جمعه 14 آذر با اخبار استارتاپی این هفته همراه باشید

این هفته خبر رسید شماری از پیک‌های اسنپ فود دست به اعتصاب زدند و این موضوع باعث بر وز اختلال در سیستم سفارش‌های این شرکت و تأخیر در فرایند سرویس‌دهی به کاربران شده است. برخی گفته‌اند اعتصاب پیک‌های اسنپ فود ...