0
09370261411
محتوای دوره پنجم آموزش سفیران کارآفرینی

آغاز دوره پنجم آموزش سفیران کارآفرینی در هفته نخست بهمن ماه

دوره پنجم آموزش سفیران کارآفرینی از هفته نخست بهمن آغاز می شود. دوره پنجم آموزش سفیران کارآفرینی از هفته نخست بهمن آغاز می شود. در این دوره که جسله اول آن پنجم بهمن، ساعت 9 صبح در محل تالار هنر ...