0
09370261411
محتوای رای دیوان عدالت بر انحصار اسنپ فود

جمعه 2 آبان ماه با اخبار استارتاپی این هفته همراه باشید

چهارشنبه خبر رسید کافه سینرژی توسط مجموعه شناسا و بانک پاسارگاد با هدف هم‌افزایی میان اجزای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری کشور و ارائه خدماتی از جمله برگزاری جلسه کاری، برگزاری رویدادهای تخصصی، برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره و شبکه‌سازی با چهره‌های ...