0
03134452700
لیست مطالب
۱۷

رونمایش شتابدهنده اکسل در اصفهان

مراسم ارائه استارتاپ های شتابدهنده اکسل به سرمایه گذار عصرامروز -چهارشنبه ششم تیرماه - در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. مراسم ارائه استارتاپ های شتابدهنده اکسل به سرمایه گذار عصرامروز -چهارشنبه ششم تیرماه - در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ...