0
09370261411
محتوای مرکز کارآفرینی در اصفهان در ساختمان جهان نما

جهان نما مرکز کارآفرینی می شود

به گزارش ایمنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، ‌ قرارداد ایجاد بزرگترین مرکز کارآفرینی شهر اصفهان از سوی شهرداری اصفهان با ... به گزارش ایمنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، ‌ قرارداد ...