0
09370261411
محتوای نوآوری و استارتاپ در اصفهان

نخستین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ‌ها در اصفهان برگزار می شود

نخستین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ‌ها (Startexpo۲۰۱۸) در روزهای سوم تا ششم مهرماه امسال در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا می شود. به گزارش ایمنا به نقل از اداره رسانه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان ...