0
09370261411
محتوای همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با توان 7

افزایش همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با توان 7

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با تولید 500 ساعت ویدئوی آموزشی در یكصد رشته مهارتی به طرح توان 7 می پیوندند اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با تولید 500 ساعت ویدئوی آموزشی ...