0
03134452700
لیست مطالب
۱۲

افزایش همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با توان ۷

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با تولید 500 ساعت ویدئوی آموزشی در یكصد رشته مهارتی به طرح توان 7 می پیوندند اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با تولید 500 ساعت ویدئوی آموزشی ...