0
09370261411
محتوای همکاری

گروه توان 7 همکاری خود با مراکز آموزشی را کلید زد

اکنون آموزش‌های آنلاین ما در توان 7 شامل بخش‌های مختلفی است که هرکدام قرار است تا دانش مهارتی گروهی خاص از کاربران ایرانی را توسعه دهد. در بین این بخش‌های مختلف، آموزش‌های حوزه کسب‌وکار، اخیرا بیش از بخش‌های دیگر توانسته ...