0
09370261411
محتوای پرسشنامه تست نئو ازدواج
تست نئو چه اطلاعاتی در خصوص ازدواج و زندگی مشترک به ما می‌آموزد؟

تست نئو چه اطلاعاتی در خصوص ازدواج و زندگی مشترک به ما می‌آموزد؟

پرسشنامه تست نئو پیشرو به گونه ای طراحی شده که توانایی زیادی در نمایش زوایای مختلف شخصیت فرد دارد. نمره‌های اکتسابی از این آزمون به راحتی عوامل پنج گانه نئو را در شخصیت فرد بررسی و اختلالات روانی او را بازگو می‌کند.