0
03134452700
لیست مطالب
۱۴

کارگاه آشنایی با سیستم کشت هیدروپونیک برگزار می شود

کارگاه آشنایی با سیستم کشت هیدروپونیک (کشت بدون خاک) سه شنبه ۲ بهمن ماه ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ در محل خیابان باغ گلدسته، کتابخانه ... کارگاه آشنایی با سیستم کشت هیدروپونیک (کشت بدون خاک) سه شنبه ۲ بهمن ماه ساعت ...