0
09370261411

پل های ارتباطی

امیرفربد فرید

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی و دانشجوی دکترای مدیریت نوآوری
مدرس دانشگاه و مربی کارآفرینی
دارای ثبت اختراع رسمی
دارای 15 سال سابقه کار اجرائی در صنعت
دارنده مقاله ISI و تالیف کتاب در زمینه مدیریت بهره وری