0
09370261411

پل های ارتباطی

حمید صلواتی

مهارت ها

طراحی مدل کسب و کار 100
تیم سازی با شیوه و رویکرد رفتارشناسی با الگوی DISC 100
طراحی و پیاده سازی انواع سایت 100
مشاوره برای استخدام و جذب منابع انسانی 80
طراحی و کار با فتوشاپ 70
طراحی موشن گرافی و لوگو موشن 70
ارزیابی و تحلیل وضعیت دیجیتال مارکتینگ 80
UI&UX 60
SEO 60
تدوین فتوکلیپ 100

درباره مدرس

حمید صلواتی مدرس و منتور کسب و کار می باشد که با سابقه 10 سال حضور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و حضور در بیش از چندین رویداد کارآفرینی به عنوان منتور و تسهیلگر در حوزه های مختلفی همچون کسب و کار، کارتیمی و متقاعدسازی، دیجیتال مارکتینگ، فضای مجازی و آسیب شناسی فعالیت داشته است.

وی در حال حاضر مدرس و مشاور در حوزه های طراحی وب، دیجیتال مارکتینگ، طراحی کسب و کار و الگوهای رفتارشناسی با متد دیسک می باشد که در مجموعه های خصوصی و دولتی همچون اتاق بازرگانی اصفهان، شهرداری اصفهان، شرکت متاکو و آموزش و پرورش استان اصفهان فعالیتهایی را انجام داده است.

وی دانشپذیر دکترای کسب و کار دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران می باشد و در حال حاضر به عنوان مدیر گروه وب آوند در حال فعالیت می باشد.