0
09370261411

پل های ارتباطی

سید مهدی بنی هاشمی

سید مهدی بنی هاشمی متولد 1365 می باشد. وی فارغ التحصیل رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بوده و در حال حاضر دانشجوی دکتری در همین رشته در دانشگاه آزاد زاهدان می‌باشد. آقای بنی هاشمی هم اکنون در دانشگاه پیام نور شاهین شهر و دانشگاه آزاد خوراسگان در حال تدریس می‌باشد. وی مهارت هایی چون، آشنایی کامل با مباحث مالی و مالیاتی، آشنایی کامل با استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف را دارا می‌باشد. آقای بنی هاشمی در حال حاضر کارشناس رسمی قوه قضاییه بوده و مدیریت حسابرسی موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب را بر عهده دارد.