0
09370261411
امیر محمدی

پل های ارتباطی

امیر سالار محمدی

مهارت ها

مدیریت استراتژیک سازمان‏های مادر و توانایی استقرار و جاری سازی 100
مدیریت استراتژیک در سطح کسب و کار و توانایی استقرار و جاری سازی 100
بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‏های تجاری 100
آشنایی با سیستم‏های ارزیابی عملکرد سازمانی 100
آشنایی با مفاهیم ارزیابی اقتصادی و فرهنگی طرح‏های تجاری 100
توانایی طراحی و معماری فرآیند در حوزه های مختلف سازمانی 100
توانایی طراحی شبکه‏ های زنجیره تامین 100
تجربه مدیریت تیم های پروژه‏ای و سازمانی در سطح سازمان‏های چند هزار نفره 100
طراحی و استقرار ساختارهای سازمانی در سازمان‎‏ها 100
کارآفرینی و تاسیس بنگاه‏های کوچک و متوسط (SMEs) 100
مشاوره و انجام سرمایه ‏گذاری در بازار سرمایه 100
امیرسالار محمدی متولد 1366 بوده و دارای مدرک دکتری مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد. وی رتبه 17 کنکور در مقطع دکتری مدیریت را در کارنامه‌ی خود دارد. وی در حال حاضر معاون طرح ریزی سیستم ها گروه صنعتی انتخاب الکترونیک و همچنین مدیر مطالعات اقتصادی و بررسی طرح‏های تجاری، شرکت سرمایه‏گذاری ارزش‏آفرینان فدک (فعال در صنعت حمل و نقل ریلی) نیز بوده است. رساله دکتری امیرسالار محمدی با موضوع طراحی و تبیین فیزیکی-مالی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بوده است. وی آشنایی کامل با مفاهیم مدیریت استراتژیک سازمان‏های مادر و توانایی استقرار و جاری سازی و همچنین آشنایی کامل با مفاهیم مدیریت استراتژیک در سطح کسب و کار و توانایی استقرار و جاری سازی را دارا می باشد.