0
09370261411
محتوای رهانش تدریجی در اپلیکیشن بازار برای توسعه دهندگان

جمعه 12 دی با اخبار استارتاپی این هفته همراه باشید

رهانش تدریجی در اپلیکیشن بازار برای توسعه دهندگاناین هفته خبر رسید امکان انتشار محدود اپلیکیشن ها برای عده‌ای از کاربران یا آنچه بازار "رهانش تدریجی" می‌نامد در پنل توسعه دهندگان آن فعال شده است. این قابلیت امکان آزمایش اپلیکیشن با ...