0
09370261411
محتوای همکاری هلدینگ فناوری نگاه و مجموعه دانش بنیان برکت

جمعه 12 دی با اخبار استارتاپی این هفته همراه باشید

رهانش تدریجی در اپلیکیشن بازار برای توسعه دهندگاناین هفته خبر رسید امکان انتشار محدود اپلیکیشن ها برای عده‌ای از کاربران یا آنچه بازار "رهانش تدریجی" می‌نامد در پنل توسعه دهندگان آن فعال شده است. این قابلیت امکان آزمایش اپلیکیشن با ...